על פי השיטות לחישוב התשואה על השכרת נכסים למגורים ולמסחר. כל מי שרוכש נכס למטרת השקעה חייב לבצע אומדן של ההכנסה הפאסיבית שלו.

רכישת דירה או נכס מסחרי להשקעה

מי שיש לו סכום כסף נאה, מחליט במקרים רבים לנתב את הכספים הללו לטובת רכישת דירה. בדרך זו הוא שומר על ערך כספו ובדרך כלל גם מעלה את ערך הונו כיוון שהשווי של הנכס עולה ברוב המקרים. כך המשקיע נהנה גם מהשווי וגם מהעובדה שהנכס מושכר והוא נהנה מהכנסה פאסיבית בכל חודש. הסכום החודשי הקבוע מתווסף להכנסות הקבועות של המשקיע ממקום העבודה, מהפנסיה מקצבת זקנה ועוד. 

חישוב תשואה של הנכס

כדי לחשב זאת לוקחים מצד אחד את הסכום שבו המשקיע רכש את הנכס. מוסיפים לסכום זה את כל העלויות הנלוות שהמשקיע שילם כדי לקנות את הנכס כמו שכר טרחה של עורך דין, שיפוץ שביצע בדירה, מס רכישה ועוד. את הסכום הכללי הזה מחלקים בהכנסה השנתית משכר דירה לאחר שמנכים ממנה עלויות שוטפות כמו ארנונה ועלויות אחזקה.

התוצאה המתקבלת היא התשואה השנתית של הנכס.

בחירת נכס להשקעה

מכיוון שהמטרה היא ליהנות משכר הדירה, בוחרים מראש רק נכס שיהיה קל להשכיר אותו בגלל המיקום שלו ולאור העובדה שבסביבה הספציפית יש דרישה לדירות להשכרה. בדרך זו יש סיכוי שהדירה תושכר לאורך כל השנה למעט חריגים.

תשואות מהשכרה של דירות

התשואות הכספיות הממוצעות בגין נכס בגודל סטנדרטי במיקום מעולה הן בישראל סביב 4-3 אחוז ואילו באחת הערים המובילות מעבר לים, התשואה תקפוץ לסביבות % 8. זו הסיבה שמשקיעים ישראלים רבים עדיין מעדיפים לבצע השקעות ביוון ובמדינות רבות נוספות באירופה וגם בארה"ב.