זה שנים רבות משמשת הבחינה הפסיכומטרית ככלי מיון לצורכי קבלה אל תחומי לימוד שונים. שכלול בין ציוני בחינת הבגרות יחד עם ציון מבחן פסיכומטרי ישפיע על הקבלה למקצועות השונים. בנוסף לכך, יש לציין כי השכלול בין שני ציונים אלה שונה בין המוסדות, כאשר עבור מקצוע ספציפי יכול מוסד אחד לדרוש ציון הבוהה יותר מאשר במוסד אחר.

הבחינה הפסיכומטרית החדשה

בשנים האחרונות נערך שינוי במבנה המבחן והוחלט להוסיף לו משימת חיבור. ההבנה כי מיומנויות קריאה וכתיבה הינן הכרחיות להצלחה אקדמית. משימת הכתיבה בודקת מגוון היבטים אשר נוגעים לשימוש בשפה, כמו למשל רמת הניסוח והלשון, שליטה בתחביר ובדקדוק ושטף הכתיבה, וגם היבטים של רמת התוכן, ביניהם היכולת להציג טיעון סדור ומנומק ואף להדגים חשיבה ביקורתית. משקל  מטלת הכתיבה הינו 25% מן הציון המילולי, שאר הציון נבנה על סמך ניקוד הפרקים המילוליים במבחן.

למה צריך פסיכומטרי?

מבחן פסיכומטרי הינו כלי אובייקטיבי ואחיד המדרג מועמדים למוסדות אקדמיים. ציון הבחינה מספק הזדמנות נוספת למועמדים עם ציוני בגרות נמוכים לעמוד בתנאי קבלה למוסד לימודים. בנוסף, משמש המבחן כאמצעי חיזוי של סיכויי הצלחת המועמדים באקדמיה. לרוב, ציון הבחינה הינו תמונת מצב של יכולת הלמידה ומידת ההשקעה של המועמד, ולכן נבחנים אשר הציונים שלהם יותר גבוהים, הם בעלי סיכוי יותר גבוה להצליח בלימודי התואר.

יש לציין שמיון על פי תוצאות הבחינה לא מושלם, ולעתים הציון לא משקף את היכולות האמתיות של המועמד. בנוסף, הבחינה לא בודקת מוטיבציה, יצירתיות או יחסי אנוש – תכונות חשובות אף הן. עם זאת, הבחינה משמשת כלי מיון אמין על פי מחקרים רבים, וברוב המקרים ישנו מתאם בין רמת ההצלחה של הנבחנים כסטודנטים לבין תוצאות המבחן.

בהצלחה!