כל יהודי יודע, שמדי שבוע, השבת נכנסת ויוצאת בשעה לא קבועה. זה יכול להשתנות על פי המועדים וכן על פי המקומות. כלומר, אם אנחנו נהיה בירושלים, אז השבת תיכנס בשעה מסוימת, ולעומת זאת בתל אביב, היא תיכנס בשעה אחרת (לרוב זה יהיה הפרש של דקה לכאן או לכאן). הדבר נכון גם אם אנחנו נמצאים בירושלים ושבוע לאחר מכן בקצה השני של העולם.

מדוע כניסת השבת איננה קבועה?

זמני כניסת השבת אינם קבועים בשום מקום בעולם, מאחר ועל פי ההלכה היהודית, היום מתחיל בשעות הערב ולא בחצות. לכן, קובעים את כניסת היום, ולפיכך את כניסת השבת על פי שקיעת השמש. יציאת השבת נקבעת על פי הופעת שלושה כוכבים בשמיים. זמני כניסת השבת משתנים, מאחר והשקיעה איננה מתבצעת כל יום באותה שעה, אלא זה יכול להשתנות.

בעיקרון, על מנת שלא נצטרך לחלל שבת, נקבע שכל פעילות אשר נהוג לבצע בימי שישי, כולל הדלקת נרות שבת, יש לבצע עד מספר דקות לפני השקיעה. כך לא יווצר מצב בו אנחנו בטעות נחלל את השבת, שכן נמשיך לבצע פעילות כזו או אחרת, גם אחרי השקיעה. מאחר ולא תמיד אנחנו יודעים באיזו נקודה בדיוק נכנסת השבת, אז עדיך לקחת "זמן ביטחון", ולהפסיק כל פעילות חול, מספר דקות לפני השקיעה ולהתחיל בפעילות שבת, גם אם השמש עדיין לא שקעה.

כאמור, צאת השבת נקבע על פי הופעת שלושה כוכבים בשמיים. ההסבר הוא, בדיוק כפי שנהוג לקחת זמן ביטחון לפני השקיעה בכניסה לשבת, כך נכון לעשות ביציאה משבת. כלומר, יש להחמיר ולקחת זמן ביטחון אחרי השקיעה, עד להופעת שלושה כוכבים ואז אפשר לחזור אל פעילות חול רגלה.

כמה מילים לסיום

חשוב להדגיש, אם ביום שישי נהוג לסיים את כל פעילויות החול מספר דקות פני כניסת השבת, הרי שבצאת השבת, יש לחכות חצי שעה אחרי השקיעה, בשביל שיהיה ניתן לחזור ולבצע פעילות חול. ככה בוודאות לא נחלל את השבת, ונוכל לעשות את מה שאנחנו רוצים, מבלי חשש שעשינו עבירה.