שיטות שונות קיימות ביהדות. אין דרך אחת שהיא היא הנכונה, וכל האחרות בטעות יסודן. בורא עולם חילק את עם ישראל לשבטים ולחלקים, ולכל חלק יש את הדרך המיוחדת לה בעבודת ה'. אחת הדרכים היא דרך החסידות. מדובר על שיטה שהתחדשה במהלך ההיסטוריה, והיא נועדה לרומם את עבודת ה' ואת קיום התורה והמצוות בתקופות קשות של העם היהודי. החסידות התפתחה על ידי הבעל שם טוב הקדוש, אשר קבע עקרונות ויסודות בדרך החסידות, קראו עוד בלינק

החסידות מאז ועד היום

מאז ועד היום צעדה החסידות כברת דרך ארוכה מאוד. ומדרך שהכירוה מעטים היא הפכה להיות דרך להמונים. עוד ועוד כפרים וערים נחשפו לדרך זו ומצאו בה את החמימות שהייתה חסרה להם בחיי היום ובעבודת ה'. החסידות מאגדת את היחידים לכדי קהילה מלוכדת שיש לה מטרת חיים משותפת, והיא לעבוד את בורא העולם ולעשות את רצונו בנאמנות ובשמחה. בנוסף התפתחה בתוך תנועת החסידות הסתעפות שכוללת פלגים שונים שלכל אחת מהן דגשים על יסודות אחרים ועל עקרונות חיים מסוימים אשר הפכו להיות לערך מרכזי בחייהם.

איך אפשר ללמוד חסידות?

החסידות פותחת בפני היהודי פתח לעבוד את ה' עם רגש ודביקות, ולהיות עבד ה' מחובר לקונו ולרצונו. לימודי חסידות ניתן לבצע במספר דרכים.