הדרכים ללמוד חסידות

שיטות שונות קיימות ביהדות. אין דרך אחת שהיא היא הנכונה, וכל האחרות בטעות יסודן. בורא עולם חילק את עם ישראל לשבטים ולחלקים, ולכל חלק יש את הדרך המיוחדת לה בעבודת ה'. אחת הדרכים היא דרך החסידות. מדובר על שיטה שהתחדשה במהלך ההיסטוריה, והיא נועדה לרומם את עבודת ה' ואת קיום התורה והמצוות בתקופות קשות של העם היהודי. החסידות התפתחה על ידי הבעל שם טוב הקדוש, אשר קבע עקרונות ויסודות בדרך החסידות, קראו עוד בלינק

החסידות מאז ועד היום

מאז ועד היום צעדה החסידות כברת דרך ארוכה מאוד. ומדרך שהכירוה מעטים היא הפכה להיות דרך להמונים. עוד ועוד כפרים וערים נחשפו לדרך זו ומצאו בה את החמימות שהייתה חסרה להם בחיי היום ובעבודת ה'. החסידות מאגדת את היחידים לכדי קהילה מלוכדת שיש לה מטרת חיים משותפת, והיא לעבוד את בורא העולם ולעשות את רצונו בנאמנות ובשמחה. בנוסף התפתחה בתוך תנועת החסידות הסתעפות שכוללת פלגים שונים שלכל אחת מהן דגשים על יסודות אחרים ועל עקרונות חיים מסוימים אשר הפכו להיות לערך מרכזי בחייהם.

איך אפשר ללמוד חסידות?

החסידות פותחת בפני היהודי פתח לעבוד את ה' עם רגש ודביקות, ולהיות עבד ה' מחובר לקונו ולרצונו. לימודי חסידות ניתן לבצע במספר דרכים.

  • לגדול על ברכי החסידות – דרך אחת היא לגדול על ברכי החסידות. אמנם זו אינה דרך שניתן לבחור בה. אבל מי שנולד בבית חסידי ומתחנך על ידי הורים חסידיים יונק את שורשי החסידות בביתו. הוא נכנס ויוצא בין חסידים, פוגש את הרבי ושומע שיעורי חסידות באופן טבעי.
  • ללמוד ספרי חסידות – אך גם מי שלא נולד בסביבה חסידית יכול ללמוד ולרכוש ידיעות. וזאת באמצעות ספרות חסידית. יש כיום ספרות ענפה שמבארת את עקרונות החסידות. ספרים שנכתבו לפני מאתיים שנה לצד ספרים בני זמננו. בכל הספרים ניתן לקבל הכוונה ודעת, ולרכוש הבנה בחייו של יהודי חסידי נאמן לבוראו.
  • לשמוע שיעורי חסידות – משפיעים ורבנים רבים מוסרים שיעורים בחסידות. השיעורים הללו מקנים הבנה ומכירים את הדרך החסידית באזני השומעים.